Informe CENG sobre aportacións cargos públicos, concello Coruña (6)