Eduardo Astray

Número 20

Eduardo Astray Viqueira é un graduado en dereito e do máster en avogacía nado o 22 de Outubro de 1996 na cidade da Coruña.
Entre a súa experiencia laboral atopamos postos como técnico de mantemento de barcos, técnico de seguridade vial ou control de acceso, destacando a súa experiencia de mais de tres anos en despachos de avogados.
Afiliouse as Xuventudes Socialistas de Galicia no ano 2018 e posteriormente ao PSDG, e dende Setembro de 2021 exerce o cargo de Secretario Xeral das Xuventudes Socialistas da Coruña.